Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

STEAM VEIKLOS ĮSTAIGOS DARŽE, 2021-06-15

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra labai svarbu sukurti sveiką aplinką ir sudaryti visas sąlygas, kad ugdytiniai galėtų gerai jaustis, kvėpuoti švariu oru, pažintų augalų karalystę, galėtų juos prižiūrėti ir rūpintis bei sužinotų augalų naudą. Mūsų tikslas – sukūrus sveiką aplinką ugdyti vaikų ekologinę sampratą, turtinti STEAM veiklų aplinkas, įtraukiant į praktinę veiklą visą įstaigos bendruomenę.

Grupėse pedagogės kartu su vaikais ir jų tėveliais įrengė žaliuosius kampelius. Rinko auginamų augalų informaciją: augalo pavadinimas, dauginimo būdas, jo priežiūra, jam tinkanti augti vieta ir teikiama nauda. Vėliau ugdytiniai su pedagogėmis bei auklėtojų padėjėjomis sėjo, augino ir pasodino lauke pakeltose lysvėse pasirinktus augalus. Jų įvairovė: gėlės, daržovės, prieskoniniai ir vaistiniai augalai. Įkūrus žaliąsias erdves, sudarome ugdytiniams galimybę patiems auginti augalus, juos stebėti, laistyti, ragauti užaugintą derlių ir vykdyti įvairius bandymus, eksperimentus bei  ilgalaikius stebėjimus. Tokiu būdu skiepijame meilę gamtai, mokome kelti hipotezes, tyrinėti bei savarankiškai formuoti išvadas iš savo STEAM veiklų. Šių stebėjimų metu ugdytiniai įgis žinių apie sveiką maistą ir sveiką gyvenimo būdą, išmoks atlikti smulkius daržininkystės darbus.