IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA VAIKYSTĖS SPALVOS

  • Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“  ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės spalvos“.
  • Priešmokyklinio ugdymo programa.
  • Tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“.
  • Diegiamos idėjos iš Onos Monkevičienės, Ievos Bieliauskienės Vaikų žalingų įpročių prevencijos „Įveikiame kartu“.
  • Vykdoma vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa “Sveikatos abėcėlė”.
  • Elgesio ir emocijų ugdymo programa “Kimochis”.