Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

STEAM

ŽALIOJI PALANGĖ IR STEAM VEIKLOS, 2021-04-16

Balandžio mėnuo mūsų lopšelyje-darželyje gausus „Žaliosios palangės”, STEAM bei patirtinėmis veiklomis grupėse bei lauke. Mažieji domėjosi ir sužinojo, kaip žemelė atgijo po žiemos ir ruošiasi naujos augmenijos sėjai. Grupėse vaikai atliko ilgalaikius stebėjimus, bandymus su įvairaus dydžio sėklomis. Jas lygino, grupavo, skaičiavo, dėliojo iš jų kūrybinius darbus, skirstė pagal spalvas, mirkė vandenyje. Grupių pedagogės, auklėtojų padėjėjos skatino vaikus aktyviai veikti sėjant sėklas, laistant ir prižiūrint augalus. Ugdytiniai turtino žodyną naujais žodžiais, prisiminė bei įtvirtino augalo augimo ciklą. Darželio kieme stebėjo bundančią gamtą ir įsitikino, jog pernai metais pasodintos obelys, slyvos, serbentų krūmai sėkmingai peržiemojo ir jau krauna pumpurus. Bus šaunu juos stebėti, kai orai sušils ir atkeliaus vasarėlė.

LAISVOJO ŽAIDIMO PENKTADIENIAI, 2021-03-05

Kodėl mes organizuojame laisvojo žaidimo penktadienius? Laisvasis žaidimas padeda ugdyti visą spektrą būtinų XXI amžiaus piliečio savybių ir kompetencijų: kūrybingumą, vaizduotę, sprendimų priėmimą, loginį ir kritinį mąstymą, problemų sprendimą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir kitais, pažinimo, socialinius, kalbinius, komandinio darbo ir diplomatijos, derybų gebėjimus, emocinį intelektą. Dar daugiau – šitoks žaidimas mažina stresą bei suteikia vaikams galimybę kontroliuoti situacijas, taip visam gyvenimui suformuojant suvokimą, kad tai jis gali valdyti gyvenimo aplinkybes, o ne turi būti priklausomas nuo jų. Laisvojo žaidimo metu įgyti įgūdžiai, gebėjimai, patirtys ir nauji pojūčiai geriausiai įsimenami, įsisąmoninami ir įtvirtinami, kai žaidžiama, tyrinėjama ir atrandama su malonumu, savo tempu bei savo noru ir pačiam inicijuojant.

Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ auklėtojos, auklėtojų padėjėjos ir tėvai sistemingai ruošėsi laisvojo žaidimo startui grupėse. Svarbiausi šio projekto įgyvendintojai, tyrinėtojai bei vertintojai yra mūsų įstaigos ugdytiniai. Pasidžiaukime drauge nauja vaikų patirtimi ir išgyventomis emocijomis.

 

“PAGRANDUKO” GRUPĖS VAIKŲ PATIRTINĖ VEIKLA LAUKE

Darželio kieme vaikai realiai susipažįsta su beržais, stebi paukščių namelius – inkilus. Vaikščiodami po kiemą “Pagranduko” grupės vaikučiai pastebėjo daug nukritusių beržo šakų. Nutarė jų prisirinkti ir grupėje susėdę kartu, pabandyti iš jų sukonstruoti lizdą. Sukdami lizdą pastebėjo, kad šakos lanksčios ir todėl lengvai pavyksta jas riesti, sukti lizdą. Kai šakos šilumoje išdžiūvo, jos tapo kietos bei  lūžtančios. O kovo mėnesį į gimtinę grįžta tikrieji lizdų sukėjai – paukščiai. Ugdytiniai galės stebėti sparnuočius savo darželio kieme.  Gamtinių stebėjimų ir tyrinėjimų metu, vaikai patyrė atradimo džiaugsmą, praturtino žodyną naujais žodžiais.

 

 

 

 

STEAM VEIKLOS “LEDO GĖLĖS”, 2021-02-01

Žiemos laikotarpiu įstaigos ugdytiniai įgyvendino STEAM projekto “Gėlės metų karuselėje. Ledo gėlės” numatytas veiklas. Tyrinėti ledo, sniego savybes vaikams sekėsi puikiai. Kūrybinėse veiklose mažieji dažė vandenį, šaldė jame gėlių žiedus bei lapelius, piešė gėles ant sniego ir ledo gabalėlių, mokėsi karpyti snaiges, dėlioti ledo gėles iš įvairių medžiagų. Eksperimentų eigoje vaikai sužinojo, jog ir žiemos metu galima tyrinėti  ir pažinti gėles.

VAIKŲ STEAM PRAMOGOS BEI TYRINĖJIMAI ŽIEMOS LAIKOTARPIU, 2021-01-15

Atkeliavusi žiemužė visus kviečia į lauką siausti, pramogauti, šėlti. Lopšelio-darželio “Auksinis raktelis” ugdytiniai visą savaitę tyrinėjo sniego bei ledo savybes. Atlikę bandymus, eksperimentus, stebėjimus vaikai mokėsi daryti išvadas bei apibendrinimus. Mažieji tyrinėtojai išbandė daugelį veiklų: piešė, rašė ant sniego paklotės, kasė sniego urvus, statė pilis, spalvino sniegą, matavo sniego kalnelių gylį ir aukštį, lipdė besmegenius. Sukaupta daug vertingos gamtos tyrinėtojų patirties bei patirta daug žiemiškų emocijų. Dėkojame auklėtojoms, auklėtojų padėjėjoms ir vaikams už puikias idėjas STEAM veikloms.

STEAM PROJEKTAS „SKAIČIŲ KARALYSTĖJE“, 2020-11-27

 

Lapkričio 23-27 dienomis lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ugdytiniai įgyvendino STEAM projektą „Skaičių karalystėje“. Kiekviena pedagogė turėjo tikslą, sudominti ugdytinius skaičių įvairove bei jų pritaikymu žaidimuose, gamtamoksliniuose stebėjimuose ir tyrinėjimuose. Kompetentingos pedagogės projekto veiklose taikė išmaniąsias biteles „BEE – BOT“, mokė vaikučius programavimo pradmenų. Vyresnieji „Boružėlių“ grupės ugdytiniai veikdami su bitutėmis jau geba padėti net klystančiam, abejojančiam draugui ar draugei.

 

STEAM PATIRTINIS UGDYMAS “MAGNETO GALIA”

Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ vaikučiai susipažino su magnetų savybėmis. Mažieji sužinojo, jog magnetai turi nepaprastą galią. Jie skirtingus kūnus traukia ir stumia net per skirtingo storio popierių, vandenį, stiklą ir net per stalą. Ugdytiniai išsiaiškino, jog magnetai būna įvairiausių formų, dydžių ir spalvų. Tyrinėjimai grupėse vyko naudojant buitinius daiktus, kanceliarines priemones ir kitas medžiagas. Vaikų nuostaba ir juokas sklido grupėse, nes magnetai kuria stebuklus. Šios patirtinės veiklos padėjo vaikams suprasti, jog magnetas traukia ar stumia daiktus, kurie pagaminti iš metalo ar turi metalinių detalių.

EDUKACINĖS VEIKLOS GRUPĖSE “GRYBŲ KARALYSTĖ”, 2020-10-16

Lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ visą savaitę siautė grybų virusas, nes vaikai dalyvavo projekte „Grybų karalystė“. Kiekviena grupė sulaukė iš komandos narių rekomendacijų, kuriose dienos ir temos buvo suskirstytos taip:

Pirmadienis – grybų linksmadienis;

Antradienis – grybų grybadienis;

Trečiadienis – grybų miškadienis;

Ketvirtadienis – grybų sveikadienis;

Penktadienis – grybų parodadienis.

Veiklos buvo prasmingos, skatinančios vaikučius tyrinėti, atrasti bei sužinoti. Vaikai turtino žodyną grybų pavadinimais bei jų apibūdinimais. Sužinojo, jog grybai visada draugauja su medžiais. Šauniai pavyko grybų fotosesija. Ji sužadino įvairiausias ugdytinių emocijas. Projekto metu, darželio kieme pridygo įvairiausių rūšių grybų. Savo potyrius ir žinias vaikai perteikė meniniuose darbuose.

 

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS GAMTAMOKSLINIAI TYRINĖJIMAI TEMA „RUDENĖLIS MANO KIEME“

        „Boružėlių“ grupės  vaikai domisi atėjusiu rudeniu, jo požymiais. Grupės auklėtoja Žana Narmontienė iniciavo patirtinę vaikų veiklą darželio teritorijoje „Rudenėlis mano kieme“.

Pedagogė skatino vaikus pažinti supančią aplinką, kalbėti apie tai, ką žino ir ką mato. Ugdytiniai mokėsi atpažinti ir pavadinti kaštoną, beržą, ąžuolą, apibūdinti ir  pavadinti jų vaisius. Vėliau vaikučiai skaičiavo, lygino, grupavo gamtinę medžiagą pagal dydį, spalvą ir formą. „Boružėlių“ grupės ugdytiniams labai patiko užduotis, kurią atlikdami jie tapo „Rudenėlio sekliais“. Veiklos rezultatai, vaikų išsakyti apibendrinimai ir išvados leido įvertinti kiekvieno gebėjimus santykių su bendraamžiais, aplinkos pažinimo, sakytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo, iniciatyvumo ir atkaklumo, mokėjimo mokytis srityse. Paskutinė ir šauniausia eksperimentinė-kūrybinė veikla buvo „Rudenėlio konservavimas“. Mažieji gamtinę medžiagą dėliojo į stiklainius, derino spalvas ir faktūras. Savo kūrinius užpylė šaltu vandeniu ir užsuko dangteliu. Kiekvienas didžiavosi savo patirtimi ir nepaprasta pažintimi su auksiniu rudeniu bei patobulinta kūrybiškumo kompetencija.

STEAM PROJEKTAS „GĖLĖS METŲ KARUSELĖJE – RUDENINĖS GĖLĖS“, 2020-10-02

Šią savaitę lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ugdytiniai įgyvendino ilgalaikį STEAM projektą „Gėlės metų karuselėje – rudeninės gėlės“. Vaikai piešė gėles netradiciniais dažais (dažančiomis uogomis), atliko eksperimentus bei stebėjimus, dažė baltus gėlių žiedus įvairiomis spalvomis, tyrinėjo gėlių žiedų sandarą (su mikroskopais bei didinamaisiais stiklais), kūrė mandalas iš gėlių žiedų grupėse bei lauke, dėliojo iš salėgrąžų sėklų paveikslus, atliko kolektyvinius darbus tema „Saulėgrąža – saulės dukra“ bei žaidė įvairius edukacinius, stalo žaidimus apie gėles. Projektą baigėme  edukacine išvyka į Šiaulių Botanikos sodą. Ekskursijoje dalyvavo „Nykštukų“ ir „Boružėlių“ grupių ugdytiniai. Įgyvendinus visas projekto veiklas, vaikai jau žinojo daug daugiau gėlių pavadinimų,  suvokė gėlių naudą gamtai ir žmogui.

Dėkojame tėveliams už pagalbą įgyvendinant šį šaunų STEAM projektą.