Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

STEAM

LAISVASIS ŽAIDIMAS VASARĄ, 2021-07-09

Vasaros laikotarpiu vaikų laisvojo žaidimo penktadieniai persikėlė į lopšelio-darželio lauko erdves. Vaikai kuria savo žaidimus palapinėse, tyrinėja smėlio savybes, pučia muilo burbulus, eksperimentuoja ir gaivinasi vandens procedūromis, stebi augalus bei tyrinėja jų savybes. Kiek gerų emocijų mažiesiems sukelia laisvasis žaidimas ir STEAM veiklos lauke.

Laisvojo žaidimo nauda vaikams: lavinamas kūrybingumas, vaizduotė, sprendimų priėmimas, loginis ir kritinis mąstymas, ugdomi diplomatijos įgūdžiai, savarankiškumas, pasitikėjimas savimi ir kitais, lavinamas emocinis intelektas, mažinamas stresas, tobulinama smulkioji motorika, ugdomasi savo tempu, bei suteikiama galimybė pačiam kontroliuoti žaidimų situacijas.

 

STEAM VEIKLOS ĮSTAIGOS DARŽE, 2021-06-15

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra labai svarbu sukurti sveiką aplinką ir sudaryti visas sąlygas, kad ugdytiniai galėtų gerai jaustis, kvėpuoti švariu oru, pažintų augalų karalystę, galėtų juos prižiūrėti ir rūpintis bei sužinotų augalų naudą. Mūsų tikslas – sukūrus sveiką aplinką ugdyti vaikų ekologinę sampratą, turtinti STEAM veiklų aplinkas, įtraukiant į praktinę veiklą visą įstaigos bendruomenę.

Grupėse pedagogės kartu su vaikais ir jų tėveliais įrengė žaliuosius kampelius. Rinko auginamų augalų informaciją: augalo pavadinimas, dauginimo būdas, jo priežiūra, jam tinkanti augti vieta ir teikiama nauda. Vėliau ugdytiniai su pedagogėmis bei auklėtojų padėjėjomis sėjo, augino ir pasodino lauke pakeltose lysvėse pasirinktus augalus. Jų įvairovė: gėlės, daržovės, prieskoniniai ir vaistiniai augalai. Įkūrus žaliąsias erdves, sudarome ugdytiniams galimybę patiems auginti augalus, juos stebėti, laistyti, ragauti užaugintą derlių ir vykdyti įvairius bandymus, eksperimentus bei  ilgalaikius stebėjimus. Tokiu būdu skiepijame meilę gamtai, mokome kelti hipotezes, tyrinėti bei savarankiškai formuoti išvadas iš savo STEAM veiklų. Šių stebėjimų metu ugdytiniai įgis žinių apie sveiką maistą ir sveiką gyvenimo būdą, išmoks atlikti smulkius daržininkystės darbus.

 

ILGALAIKIO PROJEKTO “GĖLĖS METŲ KARUSELĖJE. PAVASARIO GĖLĖS” ĮGYVENDINIMAS, 20121-04-23

Šią savaitę lopšelio-darželio “Auksinis raktelis” ugdytiniai dalyvavo ilgalaikio STEAM projekto “Gėlės metų karuselėje” tęsinyje “Pavasario gėlės”. Vaikai praplėtė žinias, susipažino su pavasario gėlėmis, atliko kūrybinius darbus, kūrė ornamentus iš gamtinės medžiagos, mozaikos detalių. Atliko eksperimentus bei stebėjimus grupėse bei lauke, sodino gėlių daigelius. Ugdytiniai sužinojo, jog rūpintis augalais yra sudėtingas, bet malonus ir prasmingas darbas. “Vyturėlių” ir “Saulės zuikučių” grupių auklėtiniai aplankė Šiaulių botanikos sodą, grožėjosi bundančia pavasario gamta. Bendruomenės dėka, įstaigos kieme įrengtas daržas su pakeliama lysve ir kita reikalinga įranga mažiesiems daržininkams veikti. Dėkojame kūrybingoms auklėtojoms, vaikučiams, tėvams, auklėtojų padėjėjoms, darbininkui Antanui už mūsų įstaigos aplinkos puoselėjimą ir turtinimą.

EDUKACINĖ IŠVYKA Į VU ŠIAULIŲ BOTANIKOS SODĄ, 2021-04-22

Balandžio  22-oji – Tarptautinė motinos Žemės diena. Mūsų įstaigoje įgyvendinamas ilgalaikis projektas „Gėlės metų karuselėje. Pavasario gėlės“. Siekdami, kad ugdytiniai gyvai pamatytų pirmuosius pavasarinius žiedus, organizavome išvyką į VU Šiaulių botanikos sodą. Į šią ekskursiją vyko „Vyturėlių“ ir „Saulės zuikučių“ grupių vaikai. Ugdytinių patirtinė veikla vyko naujose, dar netyrinėtose lauko erdvėse. Mažieji stebėjo bundančią gamtą, klausėsi paukščių balsų ir grožėjosi pavasario žiedų įvairove, skaičiavo jų gausą. Socialinė pedagogė Lina ugdytinius supažindino su šios išvykos prasme, nes šiandien švenčiame motinos Žemės dieną. Vaikai stebėjosi ir džiaugėsi, kad Žemė mums kiekvieną pavasarį dovanoja tiek gražių vaizdų, žiedų, kvapų ir įkvėpimo kūrybinei veiklai. Mylėkime, puoselėkime ir saugokime savo motiną Žemę.

ŽALIOJI PALANGĖ IR STEAM VEIKLOS, 2021-04-16

Balandžio mėnuo mūsų lopšelyje-darželyje gausus „Žaliosios palangės”, STEAM bei patirtinėmis veiklomis grupėse bei lauke. Mažieji domėjosi ir sužinojo, kaip žemelė atgijo po žiemos ir ruošiasi naujos augmenijos sėjai. Grupėse vaikai atliko ilgalaikius stebėjimus, bandymus su įvairaus dydžio sėklomis. Jas lygino, grupavo, skaičiavo, dėliojo iš jų kūrybinius darbus, skirstė pagal spalvas, mirkė vandenyje. Grupių pedagogės, auklėtojų padėjėjos skatino vaikus aktyviai veikti sėjant sėklas, laistant ir prižiūrint augalus. Ugdytiniai turtino žodyną naujais žodžiais, prisiminė bei įtvirtino augalo augimo ciklą. Darželio kieme stebėjo bundančią gamtą ir įsitikino, jog pernai metais pasodintos obelys, slyvos, serbentų krūmai sėkmingai peržiemojo ir jau krauna pumpurus. Bus šaunu juos stebėti, kai orai sušils ir atkeliaus vasarėlė.

LAISVOJO ŽAIDIMO PENKTADIENIAI, 2021-03-05

Kodėl mes organizuojame laisvojo žaidimo penktadienius? Laisvasis žaidimas padeda ugdyti visą spektrą būtinų XXI amžiaus piliečio savybių ir kompetencijų: kūrybingumą, vaizduotę, sprendimų priėmimą, loginį ir kritinį mąstymą, problemų sprendimą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir kitais, pažinimo, socialinius, kalbinius, komandinio darbo ir diplomatijos, derybų gebėjimus, emocinį intelektą. Dar daugiau – šitoks žaidimas mažina stresą bei suteikia vaikams galimybę kontroliuoti situacijas, taip visam gyvenimui suformuojant suvokimą, kad tai jis gali valdyti gyvenimo aplinkybes, o ne turi būti priklausomas nuo jų. Laisvojo žaidimo metu įgyti įgūdžiai, gebėjimai, patirtys ir nauji pojūčiai geriausiai įsimenami, įsisąmoninami ir įtvirtinami, kai žaidžiama, tyrinėjama ir atrandama su malonumu, savo tempu bei savo noru ir pačiam inicijuojant.

Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ auklėtojos, auklėtojų padėjėjos ir tėvai sistemingai ruošėsi laisvojo žaidimo startui grupėse. Svarbiausi šio projekto įgyvendintojai, tyrinėtojai bei vertintojai yra mūsų įstaigos ugdytiniai. Pasidžiaukime drauge nauja vaikų patirtimi ir išgyventomis emocijomis.

 

“PAGRANDUKO” GRUPĖS VAIKŲ PATIRTINĖ VEIKLA LAUKE

Darželio kieme vaikai realiai susipažįsta su beržais, stebi paukščių namelius – inkilus. Vaikščiodami po kiemą “Pagranduko” grupės vaikučiai pastebėjo daug nukritusių beržo šakų. Nutarė jų prisirinkti ir grupėje susėdę kartu, pabandyti iš jų sukonstruoti lizdą. Sukdami lizdą pastebėjo, kad šakos lanksčios ir todėl lengvai pavyksta jas riesti, sukti lizdą. Kai šakos šilumoje išdžiūvo, jos tapo kietos bei  lūžtančios. O kovo mėnesį į gimtinę grįžta tikrieji lizdų sukėjai – paukščiai. Ugdytiniai galės stebėti sparnuočius savo darželio kieme.  Gamtinių stebėjimų ir tyrinėjimų metu, vaikai patyrė atradimo džiaugsmą, praturtino žodyną naujais žodžiais.

 

 

 

 

STEAM VEIKLOS “LEDO GĖLĖS”, 2021-02-01

Žiemos laikotarpiu įstaigos ugdytiniai įgyvendino STEAM projekto “Gėlės metų karuselėje. Ledo gėlės” numatytas veiklas. Tyrinėti ledo, sniego savybes vaikams sekėsi puikiai. Kūrybinėse veiklose mažieji dažė vandenį, šaldė jame gėlių žiedus bei lapelius, piešė gėles ant sniego ir ledo gabalėlių, mokėsi karpyti snaiges, dėlioti ledo gėles iš įvairių medžiagų. Eksperimentų eigoje vaikai sužinojo, jog ir žiemos metu galima tyrinėti  ir pažinti gėles.

VAIKŲ STEAM PRAMOGOS BEI TYRINĖJIMAI ŽIEMOS LAIKOTARPIU, 2021-01-15

Atkeliavusi žiemužė visus kviečia į lauką siausti, pramogauti, šėlti. Lopšelio-darželio “Auksinis raktelis” ugdytiniai visą savaitę tyrinėjo sniego bei ledo savybes. Atlikę bandymus, eksperimentus, stebėjimus vaikai mokėsi daryti išvadas bei apibendrinimus. Mažieji tyrinėtojai išbandė daugelį veiklų: piešė, rašė ant sniego paklotės, kasė sniego urvus, statė pilis, spalvino sniegą, matavo sniego kalnelių gylį ir aukštį, lipdė besmegenius. Sukaupta daug vertingos gamtos tyrinėtojų patirties bei patirta daug žiemiškų emocijų. Dėkojame auklėtojoms, auklėtojų padėjėjoms ir vaikams už puikias idėjas STEAM veikloms.