2 % PARAMA LOPŠELIUI-DARŽELIUI „AUKSINIS RAKTELIS“

Gerbiami tėveliai ir lopšelio-darželio bendruomene, dėkojame Jums už geranorišką 2018-aisiais metais skirtą 2% paramą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“.

Tik Jūsų paramos dėka puoselėjama ir turtinama ugdomoji aplinka, kurioje ugdomi Jūsų vaikai.

      2019 metais kreipiamės į Jus tikėdamiesi paramos. Maloniai prašome 2% skirti Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ugdomosios aplinkos tobulinimui.

Apsisprendę paremti darželį, prašome iki gegužės 1 d. užpildyti FR0512 formą FR0512(3) didžiosiomis raidėmis įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną, mokestinį laikotarpį ir pasirašyti. Prašymą galite pateikti jį nusiųsdami elektroniniu būdu www.deklaravimas.vmi.lt.

DUOMENYS, REIKALINGI PRAŠYMUI UŽPILDYTI Paramos gavėjas: Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Adresas: Radviliškio g. 86, Šiauliai
Paramos gavėjo kodas: 190529538