MOKYTOJU-PRIEMIMO-IR-ATLEIDIMO-IS-DARBO-TVARKOS-APRASAS