PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

LIETUVOS-RESPUBLIKOS-ŠVIETIMO-ĮSTATYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMUI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS KRITERIJŲ APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRIVALOMOJO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJOS SAVIVALDYBĖMS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013-2022 M. STRATEGIJA