KORUPCIJOS-PREVENCIJOS-PROGRAMA_2023-2025

ĮSAKYMAS DĖL PEREIGYBIŲ SĄRAŠO, DĖL KURIO DIREKTORIUS TEIKIA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PRAŠYMĄ INFORMACIJAI GAUTI APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

ĮSAKYMO NR. V-72 METADUOMENYS