Laisvos vietos įstaigoje:

https://www.siauliai.lt/page/view/109  

Laisvų vietų paskirtis Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  Jungtinėse ikimokyklinėse gr. Jungtinėse PUG PUG Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
Bendras laisvų vietų skaičius (lietuvių ir  ukrainiečių vaikams) 3 6 2 0 0 0 0 0 0 11
Laisvos vietos tik lietuvių vaikams 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Laisvos vietos įstaigoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.:

Informacija apie laisvas vietas atnaujinama situacijai pasikeitus.

Laisvų vietų paskirtis Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  Jungtinėse ikimokyklinėse gr. Jungtinėse PUG PUG Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
Bendras laisvų vietų skaičius (lietuvių ir  ukrainiečių vaikams) 1* 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Pastaba:

1* laisva vieta – 2022 m. gimusiems vaikams