Laisvos vietos įstaigoje:

Laisvų vietų paskirtis Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr. * Jungtinėse ikimokyklinėse gr. Jungtinėse PUG PUG Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
Bendras laisvų vietų skaičius (lietuvių ir  ukrainiečių vaikams) 2 2 1 3 5* 0 0 0 0 13
Laisvos vietos tik lietuvių vaikams 0 1 1 0 4* 0 0 0 0 6

* 2019-2020 m. gimusiems vaikams.

Informacija apie laisvas vietas atnaujinama situacijai pasikeitus.