Laisvos vietos įstaigoje:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  Jungtinėse ikimokyklinėse gr. Jungtinėse PUG PUG Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laisvos vietos įstaigoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr. * Jungtinėse ikimokyklinėse gr. Jungtinėse PUG PUG Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
0 0 0 0 2* 0 0 0 0 2*

* 2019-2020 m. gimusiems vaikams.

Informacija apie laisvas vietas atnaujinama situacijai pasikeitus.