Laisvos vietos įstaigoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

Laisvų vietų paskirtis Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  Jungtinėse ikimokyklinėse gr. Jungtinėse PUG PUG Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
Bendras laisvų vietų skaičius (lietuvių ir  ukrainiečių vaikams) 3 2 1 2 0 0 0 0 0 8
Laisvos vietos tik lietuvių vaikams 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Informacija apie laisvas vietas atnaujinama situacijai pasikeitus.