Laisvos vietos įstaigoje:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  Jungtinėse ikimokyklinėse gr. Jungtinėse PUG PUG Savaitinėse gr. Iš viso laisvų vietų
0 0 1 1 4 0 0 0 0 6

 

Informacija apie laisvas vietas atnaujinama situacijai pasikeitus.