Laisvos vietos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr. Jungtinėse ikimokyklinėse gr.

Jungtinėse PUG

PUG

Iš viso laisvų vietų

Iš jų- savaitinėse gr.

Iš jų- specialiosiose gr.

0 0 0 1

0

0

0

0

1

0

0

 

 

 

 

 

Laisvos vietos:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  kartu su ikimokyklinėse jungtinėse

PUG kartu  su PUG jungtinėse

Savaitinėse gr.

Iš viso laisvų vietų

0

0

0

1

0

0

0

1

 

 

 

 

Informacija apie laisvas vietas atnaujinama situacijai pasikeitus.