Lopšelyje-darželyje nuo 2023 m. sausio 2 dienos įsigaliojus dokumentų valdymo sistemai Integrra, popieriniai prašymai nebepriimami. Ką daryti, jei neturime galimybių prašymų pildyti elektroniniu formatu?

Paprasčiausias būdas pateikti elektroninį prašymą yra pasiimti iš įstaigos popierinių Jums reikalingų prašymo formų, prireikus jas užpildyti namie ranka, pasirašyti ir nufotografavus atsiųsti į grupės nurodytą elektroninį paštą.

Jei neturite galimybės siųsti fotografuoto dokumento, prašome dėl dokumento pildymo kreiptis į grupės mokytoją, įstaigos raštinę ar administracijos atstovą, kurie mielai Jums padės parengti dokumentą, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į šių darbuotojų darbo laiką ir pagalbos kreiptis jų darbo laiku.

 

Kur galima rasti prašymų dėl mokesčio už darželį lengvatos formas?

Prašymo dėl lengvatos vaikui susirgus formą rasite paspaudę ar nukopijavę šią nuorodą: https://www.auksinisraktelisld.lt/paslaugu-kainorastis/prasymas-del-atlyginimo-uz-vaiko-islaikyma-lengvatoss-2/

 Prašymus dėl lengvatų vaikui susirgus, dėl moksleivių atostogų bei kitų lengvatų formas (Rusų kalba) rasite paspaudę ar nukopijavę šias nuorodas: 

PRAŠYMAS DĖL LIGOS (RUSŲ KALBA)

PRAŠYMAS DĖL ATOSTOGŲ IR KITŲ LENGVATŲ (RUSŲ KALBA)

Prašymo dėl lengvatos formą mokinių atostogų metu, esant ekstremalioms situacijoms, dėl mamadienio ar tėvadienio bei kitų priežasčių rasite paspaudę ar nukopijavę šią nuorodą: https://www.auksinisraktelisld.lt/paslaugu-kainorastis/prasymas-del-atlyginimo-uz-vaiko-islaikyma-lengvatos-11/

Prašymo dėl 50% ar 100% atleidimo nuo mokesčio formą rasite paspaudę ar nukopijavę šią nuorodą: https://www.auksinisraktelisld.lt/paslaugu-kainorastis/prasymas-del-atlyginimo-uz-vaiko-islaikyma-lengvatos-8/