Direktorė Roma Butkienė nuo 2021-10-18 iki 2021-10-19 kasmetinėse atostogose. Už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petrauskienė.

Direktorė Roma Butkienė nuo 2021-12-06 iki 2021-12-28 kasmetinėse atostogose. Už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petrauskienė.

Direktorė Roma Butkienė nuo 2022-01-17 iki 2022-01-18 kasmetinėse atostogose. Už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petrauskienė.

Direktorė Roma Butkienė nuo 2022-03-25 iki 2022-03-29 kasmetinėse atostogose. Už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petrauskienė.

Direktorė Roma Butkienė 2022-04-22 kasmetinėse atostogose. Už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petrauskienė.