L.e.p. direktorė Roma Butkienė nuo 2024-06-25 iki 2024-07-05 kasmetinėse atostogose. Už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petrauskienė.