Direktorė Roma Butkienė kasmetinėse atostogose nuo 2021-10-18 iki 2021-10-19. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petrauskienė.