Vadovaujantis Įstaigos nuostatais, Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ tokios informacijos neteikia.