RINKITĖS MAISTO PRODUKTUS, PAŽYMĖTUS RAKTŲ SKYLUTĖ SIMBOLIU

MAISTO IŠDAVIMO GRAFIKAS Į GRUPES

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

ŠIAULIŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-VAIKŲ-MAITINIMO-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

SPRENDIMO DĖL MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS