ATITIKTIES HIGIENOS REIKALAVIMAMS VERTINIMO BALAS

MAISTO IŠDAVIMO Į GRUPES GRAFIKAS

RINKITĖS MAISTO PRODUKTUS, PAŽYMĖTUS RAKTŲ SKYLUTĖ SIMBOLIU

PERSPEKTYVINIS-VALGIARAŠTIS

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO-DARBUOTOJŲ-MAITINIMO-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS

ŠIAULIŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO-VAIKŲ-MAITINIMO-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS