• Įstaigoje vykdomas komandinis projektas „Pagaukim saulės juoką”.
  • Priešmokyklinės grupės ugdytinių bendravimo ir bendradarbiavimo su Zoknių progimnazijos mokiniais, projektas – „Mus vilioja Mokykla“.
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo projektas su lopšeliu-darželiu „Žibutė“ –„Mes būryje draugų“.
  • Dalyvaujame Tarptautiniame projekte “Vaiko kelias į gražią kalbą”.
  • Dalyvaujame projekte “Sveikatiada”: http://sveikatiada.lt