Įstaigoje nuo 2023 m. gruodžio mėn. pradėta diegti Kokybės valdymo sistema, pagrįsta bendruoju vertinimo modeliu.

TOBULINIMO PLANAS.pdf

LOPŠELIO-DARŽELIO AUKSINIS RAKTELIS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR TOBULINIMO PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS PATVIRTINIMO IR VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

V-107_ ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS PATVIRTINIMO IR VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO METADUOMENYS

1_isak_del_bvm_patvirtinimo

BVM_aprasas

Nuoroda į Švietimo centro tinklapį, kur talpinami KVS reglamentuojantys dokumentai https://www.svcentras.lt/bvm-reglamentuojantys[1]dokumentai/