ĮSTAIGOS VADOVAS:

 Roma

VARDAS,

PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

TELEFONAS,

EL.PAŠTAS

Roma Butkienė

Gyvenimo aprašymas

R. Butkienės_2023 m._veiklos vertinimas_ir_2024 m._veiklos_užduotys_

L. e. p. direktorė

Direktoriaus-pareigybės-aprašymas 

II vadybos kvalifikacinė kategorija direktore.auksinisraktelis@smail.lt

(+370 41) 543 014

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI:

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Telefonas,

El. paštas

Jūratė Petrauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

  pavaduotoja.auksinisraktelis@smail.lt

(+370 41) 543 014

Vaida Budrienė Maitinimo paslaugų administratorė

Maitinimo_paslaugu_administratoriaus_pareigybės_aprašymas_

   

auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Lina Bakutienė Raštinės administratorė

Raštines_administratoriaus_pareigybės_aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Gintautė Budrienė Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė

Ugdymo_aprūpinimo_padalinio_vadovo_pareigybės_aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Lukas Juškevičius Fizinio ugdymo mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojo pareigybė

Mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Romana Šapienė Apskaitininkė

Apskaitininko_pareigybės_aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Audronė Bakutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

 Mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Loreta Čaplijauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Vyresniojo mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Tatjana Dužinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Vyresniojo

mokytojo

auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Valerija

Berteškienė

Meninio ugdymo mokytoja
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Metodininko auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Lina Stripeikienė Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Natalija Goroškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Metodininko auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Virginija Mačiulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Vyresniojo mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Dalia Poškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Vyresniojo

mokytojo

auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Gabija Pučkorienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Jūratė Sakalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Vyresniojo mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

 Žana Narmontienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Metodininko auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Irina Veniulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio-ugdymo_mokytojo_pareigybės_aprašymas

Vyresniojo mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Renata Samuilienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo_padejejo_pareigybės_aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Indra Mikšienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagoogo pareigybės aprašymas

 Metodininko auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Jūratė Ščeponavičienė Mokytojos padėjėja ugdymo aprūpinimui

Mokytojo-padėjėjo-aprupinimui_pareigybės-aprašymas

 

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Lija Venckienė Mokytojos padėjėja ugdymo aprūpinimui

Mokytojo-padėjėjo-aprupinimui_pareigybės-aprašymas

 

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Asta Radionovienė Mokytojos padėjėja ugdymo aprūpinimui

Mokytojo-padėjėjo-aprupinimui_pareigybės-aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Marina Khokhlova Mokytojos padėjėja ugdymo aprūpinimui

Mokytojo-padėjėjo-aprupinimui_pareigybės-aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Jovita Samuilienė Mokytojos padėjėja ugdymo aprūpinimui

Mokytojo-padėjėjo-aprupinimui_pareigybės-aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Vilma Šiuškuvienė Mokytojos padėjėja ugdymo aprūpinimui

Mokytojo-padėjėjo-aprupinimui_pareigybės-aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Laura Vašinskienė Vyriausioji virėja

Vyr.-virėjo-pareigybės-aprašymas

 

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Jolanta Gramatienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Audronė Levickienė Pagalbinė darbininkė virtuvėje

Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašymas

Valytoja

Valytojo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Danguolė Stakauskienė Kiemsargė

Kiemsargio pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014

Gintautas Revuckas Pagalbinis darbininkas

Darbininko pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(+370 41) 543 014