ĮSTAIGOS VADOVAS:

 Roma

VARDAS,

PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

TELEFONAS,

EL.PAŠTAS

Roma Butkienė

Gyvenimo aprašymas

2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys

Direktorė

Direktoriaus-pareigybės-aprašymas 

II vadybos kvalifikacinė kategorija direktore.auksinisraktelis@smail.lt

(8 41) 543 014

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI:

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Telefonas,

El. paštas

Jūratė Petrauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

  pavaduotoja.auksinisraktelis@smail.lt

(8-41) 543 014

Janina Šareičuk Vyriausioji buhalterė

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Apskaitininkė

Apskaitininko pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Lina Bakutienė Raštinės administratorė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Aldona Šakūnienė Ūkvedė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Lukas Juškevičius Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Jovita Žironienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Regina Balčiūnienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Marjana Buinauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Tatjana Dužinienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo

auklėtojo

auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Irena Eirošytė Meninio ugdymo mokytoja
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
 Vyresniojo mokytojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Lina Stripeikienė Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Natalija Goroškienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Virginija Mačiulienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Dalia Poškienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Gabija Pučkorienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Jūratė Sakalienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

 Žana Narmontienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Irina Veniulienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresniojo auklėtojo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Indra Mikšienė Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo pareigybes aprašymas

Vyresniojo logopedo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Indra Mikšienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

 Vyresniojo logopedo auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Jūratė Ščeponavičienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Lija Venckienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Asta Radionovienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Marina Khokhlova Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Edita Dmitrijeva-Brazauskė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Vilma Šiuškuvienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Nijolė Čepaitienė Vyriausioji virėja

Vyr. virėjo pareigybės aprašymas

 

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Laura Vašinskienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Genutė Mažeikienė Pagalbinė darbininkė virtuvėje

Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašymas

Valytoja

Valytojo pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Danguolė Stakauskienė Kiemsargė

Kiemsargio pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014

Antanas Bakutis Pagalbinis darbininkas

Darbininko pareigybės aprašymas

  auksinis.raktelis@splius.lt

(8-41) 543 014