ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“

Biudžetinė įstaiga

Radviliškio g. 86, LT-76369, Šiauliai

Įstaigos kodas 190529538

Tel. (8 41)  54 30 14

El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

 

MISIJA – ugdome kūrybišką, dorą, pasitikinčią savimi asmenybę.

 

VIZIJA – moderni, atvira pokyčiams, teikianti kokybiškas paslaugas vaikui ir šeimai ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

 

FILOSOFIJA – kūrybingas, laimingas ir saugus vaikas.

Mūsų lopšelis-darželis dirba pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo  programą „Vaikystės spalvos“. Svarbiausios ugdytinos vaiko asmenybės savybės – kūrybingas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, sėkmingai besiugdantis, sveikas ir saugus, atsakingas ir pasitikintis savimi vaikas.

Lopšelis-darželis įsteigtas 1983 m. Veikia 6 grupės, iš kurių 2 skirtos lopšelio amžiaus vaikams.
Pagalbą teikia logopedė, specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, papildomai vaikus ugdo meninio ugdymo mokytoja, veikia neformaliojo ugdymo būreliai.

Mūsų darželis aktyviai bendradarbiauja su Zoknių progimnazija ir vietos bendruomene: dalyvaujame bendruose projektuose, SKU ir kitose veiklose, šventėse.

TRADICIJOS

Neatsitiktinai, mūsų lopšelis-darželis pavadintas „Auksiniu rakteliu”. Tai stebuklingas raktelis, kuris atveria duris ne tik į pasakų pasaulį, bet gali atrakinti kiekvieno vaiko širdelę ir pripildyti ją gėrio, grožio ir meilės.
Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos vaikų sveikatos stiprinimui, saviraiškai, kūrybiškumo plėtrai: organizuojamos bendruomenės narių kūrybinių darbų parodos, pramogos, edukacinės veiklos, sporto šventės, išvykos.

Nuo 2019 m. darželyje stipriname socialinį-emocinį ugdymą, didelį dėmesį kreipiame į tyrinėjimus bei pažintinių gebėjimų ugdymą.

Lopšelyje-darželyje švenčiamos tradicinės šventės: rudenėlio šventė, teatro dienos, vaikų išleistuvių šventė.