ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“

Biudžetinė įstaiga

Radviliškio g. 86, LT-76369, Šiauliai

Įstaigos kodas 190529538

Tel. (8 41)  54 30 14

El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

 

MISIJA – ugdome kūrybišką, dorą, pasitikinčią savimi asmenybę.

 

VIZIJA – moderni, atvira pokyčiams, teikianti kokybiškas paslaugas vaikui ir šeimai ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

 

FILOSOFIJA – kūrybingas, laimingas ir saugus vaikas.

Mūsų lopšelis-darželis dirba pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo  programą „Vaikystės spalvos“. Svarbiausios ugdytinos vaiko asmenybės savybės – kūrybingas, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, sėkmingai besiugdantis, sveikas ir saugus, atsakingas ir pasitikintis savimi vaikas.

Lopšelis-darželis įsteigtas 1983 m. Veikia 6 grupės, iš kurių 2 skirtos lopšelio amžiaus vaikams.
Pagalbą teikia logopedė, socialinė pedagogė, papildomai vaikus ugdo meninio ugdymo mokytoja, veikia neformaliojo ugdymo būreliai.

Mūsų darželis aktyviai bendradarbiauja su Zoknių progimnazija ir vietos bendruomene: dalyvaujame bendruose projektuose, SKU ir kitose veiklose, šventėse.

TRADICIJOS

Neatsitiktinai, mūsų lopšelis-darželis pavadintas „Auksiniu rakteliu”. Tai stebuklingas raktelis, kuris atveria duris ne tik į pasakų pasaulį, bet gali atrakinti kiekvieno vaiko širdelę ir pripildyti ją gėrio, grožio ir meilės.
Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos vaikų sveikatos stiprinimui, saviraiškai, kūrybiškumo plėtrai: organizuojamos bendruomenės narių kūrybinių darbų parodos, pramogos, edukacinės veiklos, sporto šventės, išvykos.

Nuo 2019 m. darželyje stipriname socialinį-emocinį ugdymą, didelį dėmesį kreipiame į tyrinėjimus bei pažintinių gebėjimų ugdymą.

Lopšelyje-darželyje švenčiamos tradicinės šventės: rudenėlio šventė, teatro dienos, vaikų išleistuvių šventė.