PROGRAMOS

  • Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo-programa „Vaikystės spalvos“.
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa „Saulės zuikučių“ grupėje.
  • Tarptautinė sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“.
  • Diegiamos idėjos iš Onos Monkevičienės, Ievos Bieliauskienės Vaikų žalingų įpročių prevencijos „Įveikiame kartu“.
  • Vykdoma vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa “Sveikatos abėcėlė”.

PROJEKTAI

  • Įstaigoje vykdomas komandinis projektas „Pagaukim saulės juoką”.
  • Priešmokyklinės grupės ugdytinių bendravimo ir bendradarbiavimo su Zoknių progimnazijos mokiniais, projektas – „Mus vilioja Mokykla“.
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo projektas su lopšeliu-darželiu „Žibutė“ –„Mes būryje draugų“. 
  • Dalyvaujame Tarptautiniame projekte “Vaiko kelias į gražią kalbą”.
  • Dalyvaujame projekte “Sveikatiada”: http://sveikatiada.lt