PROGRAMOS

 • Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo-programa „Vaikystės spalvos“.
 • Diegiamos idėjos iš Onos Monkevičienės, Ievos Bieliauskienės Vaikų žalingų įpročių prevencijos „Įveikiame kartu“.
 • Vykdoma vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa “Sveikatos spalvos”.
 • Įgyvendinama tarptautinė emocinio intelekto programa „Kimochis“.
 • Siekiame Sveikos mokyklos statuso, įgyvendindami Sveikos mokyklos programą.

PROJEKTAI

 • Įstaigoje vykdomas komandinis projektas „Sugaukime saulės juoką”.
 • Rengiami bei įgyvendinami bendri projektai su Zoknių progimnazija. 
 • Dalyvaujame Tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą”.
 • Dalyvaujame sveikos gyvensenos ugdymo projekte „Sveikatiada”: http://sveikatiada.lt
 • Įgyvendiname STEAM veiklų planą ir tapome STEAM mokyklų tinklo nare.
 • Dalyvaujame sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ renginiuose.