Projekto tikslas – remiantis kalbos ugdymo modeliu, vadovaujantis holistinio ugdymo principu, sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus vaikų (2-3,9 metų) kalbos sutrikimų prevencijai ir ankstyvajam kalbos ugdymui, taikant naujoviškus, kūrybiškus, visuminius metodus.

Pagrindinis prevencijos principas – aktyvus tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas ieškant efektyvių bei inovatyvių prevencinių darbo būdų siekiant ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje užkirsti kelią kalbos ir kalbėjimo sutrikimams atsirasti arba sumažinti jų atsiradimo tikimybę, paruošti vaiką mokyklai. Ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija paremta suaugusiųjų dėmesio telkimu į teigiamus vaiko asmenybės bruožus, pozityvius jo kalbos, asmenybės pokyčius. Pagrindinis prevencijos tikslas – organizuojama veikla turi būti maloni vaikams bei patiems suaugusiesiems, o taip pat paremta vaikų turimomis žiniomis, gebėjimais ir atitikti vaikų kalbos išsilavinimo lygį bei jų poreikius ir interesus.

        Projekto uždaviniai:

 1. ieškoti naujoviškų prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo vaikų kalbos vystymosi ankstyvajame amžiuje;
 2. siekti glaudaus, paveikaus tėvų, pedagogų ir logopedo bendravimo ir bendradarbiavimo;
 3. gilinti bendruomenės žinias apie smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimą, taisyklingo kvėpavimo įgūdžių formavimą, vaikų žodyno turtinimą ir kalbos raiškos plėtotę;
 4. lavinant vaikų smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, parengti ankstyvojo amžiaus vaikus taisyklingam garsų tarimui;
 5. mokyti taisyklingai tarti kalbos garsus;
 6. turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę, vadovaujantis kalbos ugdymo moduliu;
 7. ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, sudaryti palankias sąlygas patirti teigiamų emocijų;
 8. skleisti gerus pedagoginės veiklos pokyčius.

        Projekto koordinatoriai ir organizatoriai:

 • Laureta Chankevič, logopedė ekspertė-projekto vadovė;
 • Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“: Antanina Šereivienė, direktorė, Lina Mačernienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas (toliau KU TSI): Ilona Zubrickienė, direktorė, Asta Lenkauskienė, vyresnioji metodininkė;
 • Kelmės „Kulverstuko“ lopšelis-darželis: Gilija Gajauskienė, specialioji pedagogė metodininkė;
 • Telšių lopšelis-darželis „Mastis“: Valentina Vidmantienė, vyr. specialioji pedagogė-logopedė;
 • Koordinatorė Kaliningrade (ir kt. Rusijos m.): Vasiljeva Jelena Valerjevna – Kaliningrado m. Municipalinės autonominės ikimokyklinio ugdymo įstaigos lopšelis-darželis Nr. 55 direktorė; Jelena Nekraova, logopedė, Veronika Kočianova, defektologė;
 • Koordinatorė Latvijoje: mg. sc. educ. Gundega Tomele – logopedinio centro vadovė, „Logopedija“ programos direktorė; Irena Hadanionok–Tjarve – Rygos mokomojo centro „Palaikymas ir socialinė integracija“ direktorė, logopedė;
 • Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“: Jolita Uljanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgita Niauronienė, logopedė, Vaiva Pocevičienė, meninio ugdymo mokytoja, Airida Bubelienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Alma Čiužauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Ieva Digriuvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

        Projekto eiga:

 1. Bendruomenės supažindinimas su tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą, Laimingas vaikas“ tikslais, uždaviniais, priemonėmis ar veiklomis.
 2. Bendradarbiavimas su pedagogais, kūrybiškų ir naujoviškų visuminių metodų taikymas projektui įgyvendinti.
 3. Pedagogų, tėvų, specialistų ir vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas
 4. Kalbos ugdymo pratybų organizavimas. Kalbos ugdymo modelio įgyvendinimas.
 5. Gerosios pedagoginės veiklos pokyčių skleidimas

 

Projekto veiklų metu taikysime veiksmingus prevencinius darbo būdus, stiprinsime bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp tėvų, pedagogų, socialinių partnerių. Kartu su tėvais, pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais, sieksime sumažinti vaikų kalbos sutrikimų atsiradimo tikimybę ankstyvajame amžiuje.