Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. +370 41 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ STEAM VEIKLŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA “MAŽIEJI GAMTOS TYRINĖTOJAI”
Steam-parodos-viršelis-768x527
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ UGDYMO PRIEMONIŲ PARODA „SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS PER PERCEPCINIUS POJŪČIUS“
paroda

Steigėjas
sm_savivaldybe_baneris
2024-01-18_09-37-55
musu-darzelis-img
ŠMSM-1
vaiku-linija-lt-177x82
kimochi
RUDENS TAKELIU
Be-pavadinimo-300x225
SMALSIEJI INŽINIERIAI
VIRŠELIS-768x607
Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“
logotipas-1
sveika_mokykla_logotipas_RGB (2)
Screenshot 2021-11-10 at 08.58.49
Screenshot 2021-11-10 at 08.58.37
Competent_2022_5_lt_7627c

APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „PAGALBOS SPECIALISTŲ, MOKYTOJŲ PRIORITETAI ĮTRAUKIOJO UGDYMO KONTEKSTE“, 2023-11-09

Lapkričio 8 dieną organizavome Šiaulių miesto pagalbos specialistų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusiją „Pagalbos specialistų, mokytojų prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste“. Diskusijos tikslas – dalintis pagalbos specialistų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų darbo patirtimi ugdant SUP vaikus. Į šį renginį užsiregistravo 13 dalyvių iš 6 Šiaulių miesto ugdymo įstaigų: lopšelių-darželių „Bitė“, „Berželis“, „Ežerėlis“, „Drugelis“, „Auksinis raktelis“ ir Gytarių progimnazijos. Apskritojo stalo diskusijos metu buvo aptartos, analizuotos aktualios įtraukiojo ugdymo temos:

  • Pristatytos inovatyvios metodinės ugdymo priemonės, vaikų įsivertinimo pavyzdžiai, jų panaudojimo galimybės, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus SUP vaikus;
  • Diskutuota apie nusiraminimo erdvių įrengimą įstaigose, grupėse;
  • Dalintasi sėkmingomis ugdymo veiklos/pratybų idėjomis, metodikomis padedančiomis pagalbos specialistams, pedagogams organizuoti aktyvinančias, įtraukiančias, lavinančias veiklas;
  • Atskleistos bendravimo ir bendradarbiavimo su SUP ugdytinių tėvais/globėjais sėkmės bei sunkumai; išdiskutuota mokytojų ir pagalbos specialistų komandos bendradarbiavimo nauda bei problemos;
  • Pasidalinta patirtimi apie mokytojų padėjėjų svarbą, dirbant su SUP vaikais;

Diskusijos metu pagalbos specialistai, mokytojai patobulino savo profesines kompetencijas, dalinosi darbo patirtimi, reikalinga ugdant SUP vaikus, bendraujant ir bendradarbiaujant su jų tėvais/globėjais. Dėkojame visiems renginio dalyviams už išsakytas mintis, aktualias idėjas, įžvalgas įtraukiojo ugdymo tema.