Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

STEAM VEIKLA „MAGNETO GALIA“, 2022-04-28

Balandžio 28 dieną „Pagranduko“ grupės vaikai dalyvavo edukacinėje veikloje „Magneto galia“. Ją organizavo ir pravedė „Šimto zuikių“ STEAM neformaliojo ugdymo mokytoja Roberta. Pagrindiniai edukacijos tikslai: 1.Skatinti kūrybiškumą ir domėjimąsi mokslu. 2. Ugdyti inžinerinį vaikų mąstymą. 3. Mokyti atpažinti medžiagas.

Vaikučiai susipažino su magnetų savybėmis. Išsiaiškino, jog magnetai įvairius kūnus traukia ir stumia net per skirtingų medžiagų paviršius. Ugdytiniai eksperimentinių veiklų metu suprato, kad magnetai turi du skirtingus polius, kurie gali stumti ir traukti metalinius daiktus. Tyrinėjimai, atsakymų ieškojimai vyko grupėje naudojant buitinius daiktus ir kitas medžiagas. Lopšelio-darželio ugdytiniai prieš kiekvieną bandymą mokėsi kelti hipotezę, o įvykus eksperimentui, apibendrindavo jo rezultatus. Ypač vaikams patiko tapyti be teptuko, o su magneto pagalba. Ugdytiniai išbandė inžinerinį konstravimą, nes kūrė su magnetukais iš įvairių metalinių daiktų.