Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

STEAM VEIKLA “DANGAUS KŪNAI IR ŠVIESA”, 2023-02-24

        Š. metų vasario 23-24 dienomis Šiaulių l/d „Auksinis raktelis“ vyko STEAM veikla „Dangaus kūnai ir šviesa“. Mokytoja J. Sakalienė 4 grupių ugdytinius supažindino su dangaus kūnais ir stebuklingu elektros pasauliu.   Taikant STEAM ugdymą vaikai skatinami tyrinėti, atrasti, pasitelkti vaizduotę, jutiminio ir emocinio patyrimo aspektus.

Ugdytiniai mokėsi kelti hipotezes ir atlikti eksperimentus. Kiekvienas vaikas atliko bandymus su balionais, popieriaus gabalėliais, skraidino popierinę gyvatėlę. Susipažino su žaibo efektu sensorinės lempos „Plazma“ pagalba

Auklėtoja supažindino, kokių priemonių reikės norint sujungti elektros grandinę. Vaikai apžiūrėjo galvaninį elementą, sužinojo, kad jis turi du polius: teigiamą ir neigiamą. Prie elemento laidais prijungus lemputę, ji užsidega. Aiškinomės, kodėl taip atsitinka. Elementas cheminę energiją paverčia elektros energija, suteikdamas kiekvienam elektronui potencinės energijos. Prijungus elektros lemputę elektronai pradeda kryptingai judėti iš šaltinio neigiamo poliaus į teigiamą, tai yra laidais teka elektros srovė. Vaikai susidomėjo elektros reiškiniu, patys jungė galvaninius elementus į baterijas.

Daug džiugių emocijų suteikė grupėje pastatyta STEAM palapinė, kurioje ugdytiniai galėjo išbandyti, kaip šviečia prožektoriai.

STEAM veiklų metu ugdytiniai sėkmingai tobulino savo gebėjimus tyrinėjimo, aplinkos pažinimo, erdvinio suvokimo, mokėjimo mokytis srityse.