Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

BENDRADARBIAVIMO AKCIJA „LAIMINGA IR SVEIKA ŠEIMA“, 2022-05-09

Siekiant gerinti vaikų psichinę sveikatą gegužės  9 dieną įvyko jau tradicine akcija tapusi  „Laiminga ir sveika šeima“.

Akcijoje dalyvavo lopšelio darželio „Auksinis raktelis“ „Pagranduko“ ir „Vyturėlių“ grupių auklėtiniai kartu su Zoknių progimnazijos  1 klasės mokiniais.

Puikiai nusiteikę akcijos dalyviai varžėsi surengtose linksmosiose estafetėse, kurias surengė visuomenės sveikatos specialistė. Linksmiems sportiniams žaidimams pasibaigus vaikai kreidelėmis piešė ant Zoknių progimnazijos kiemelio dangos didelę ir laimingą šeimą ar tai, kas telpa žodyje ŠEIMA. Akcija baigėsi, o mums visiems vėl tapo aišku, kaip svarbu pabūti kartu, draugiškai pasivaržyti įvairiose rungtyse, pasigėrėti įvairiaspalviais piešiniais.

 

                                                                                                                               Renginio organizatorė lopšelio-darželio “Auksinis raktelis”  ir Zoknių progimnazijos visuomenės sveikatos specialistė Narseta

 

PROJEKTAS „MEDŽIŲ BROLIJOJE. MEDŽIAI PAVASARĮ”, 2022-05-06

        Projekto „Medžių brolijoje. Medžiai pavasarį”, tikslas: siekti, kad atbundančią pavasario gamtą ir gyvybę vaikai suvoktų kaip dovaną, kurią reikia puoselėti ir saugoti su pagarba bei atsakomybe. Šis gamtamokslinis projektas yra ilgalaikis, kurį įgyvendindami įstaigoje siekėme tobulinti ugdytinių patirtinę bei STEAM veiklas.

        Savaitės eigoje visų grupių vaikučiai stebėjo bundančią lopšelio-darželio gamtą, teritorijoje augančius medelius. Ugdytiniai atliko numatytas projekto veiklas: dalyvavo pokalbiuose: ,,Kaip atrodo medžiai pavasarį?“, ,,Kaip medžiai skaičiuoja savo metus?“, ,,Koks medžio rūbas pavasarį?“; žiūrėjo edukacinius filmukus, mokėsi eilėraščių apie medžius; įgyvendino STEAM veiklas: ,,Kiek medžiui metų?“, ,,Dendrologiniu taku“; atliko kūrybinius darbelius: ,,Paukštelis“, ,,Medis pavasarį“, „Medžio portretas“;

          Dėkojame „Sugaukime saulės juoką“ komandos nariams už prasmingas idėjas projekto įgyvendinimui bei vaikučiams už smalsumą ir aktyvumą veiklų metu.

 

SVEIKINAME SU MOTINOS DIENA! 2022-04-29

Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Šią dieną motinas sveikina vaikai ir vyrai, tądien jie stengiasi už jas atlikti visus namų ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos. Mūsų lopšelio-darželio vaikučiai sveikina savo mamytes bei močiutes su artėjančia Motinas diena. Mažieji dovanoja šilčiausius žodelius ir pavasario gėlių žiedus!

Sveikiname Visas mamas ir močiutes su Motinos diena!

 

EKSPERIMENTAS “VANDENS FILTRAVIMAS”, 2022-04-28

Mūsų lopšelio-darželio vaikams labai patinka STEAM veiklos. Balandžio 28 dieną “Vyturėlių” grupės ugdytinius aplankė STEAM neformaliojo ugdymo mokytoja Roberta. Ji kvietė vaikučius diskusijai apie vandens svarbą. Dirbdami komandoje mažieji sužinojo svarbią informaciją apie vandens apytakos ratą. Taip pat vaikai išsakė savo patirtį, kad vandenukas reikalingas žmonėms, augalams, gyvūnams… Mokytoja sudomino ugdytinius eksperimentu, kuris vadinasi “Vandens filtravimas”. Jie drauge aptarė reikalingas medžiagas, priemones ir išsikėlė eksperimento hipotezę. Vaikai patys gaminosi filtravimo įrangą iš panaudoto plastikinio butelio, filtravimo disko, gumelių. Nešvarų vandenį mažieji tyrinėtojai filtravo kelių medžiagų pagalba: smėlio, žemių ir anglies. Šis procesas užtruko. Vandenuko spalva kito pamažu, kol pagaliau tapo daug švaresnė bei skaidresnė nei buvo pradžioje. Ugdytiniai išsiaiškino, kad vandenį galima išfiltruoti ir tuomet atvirinus saugiai vartoti buityje. Dėkojame mokytojai Robertai už aktualios temos atskleidimą ir šaunų bendradarbiavimą.

STEAM VEIKLA „MAGNETO GALIA“, 2022-04-28

Balandžio 28 dieną „Pagranduko“ grupės vaikai dalyvavo edukacinėje veikloje „Magneto galia“. Ją organizavo ir pravedė „Šimto zuikių“ STEAM neformaliojo ugdymo mokytoja Roberta. Pagrindiniai edukacijos tikslai: 1.Skatinti kūrybiškumą ir domėjimąsi mokslu. 2. Ugdyti inžinerinį vaikų mąstymą. 3. Mokyti atpažinti medžiagas.

Vaikučiai susipažino su magnetų savybėmis. Išsiaiškino, jog magnetai įvairius kūnus traukia ir stumia net per skirtingų medžiagų paviršius. Ugdytiniai eksperimentinių veiklų metu suprato, kad magnetai turi du skirtingus polius, kurie gali stumti ir traukti metalinius daiktus. Tyrinėjimai, atsakymų ieškojimai vyko grupėje naudojant buitinius daiktus ir kitas medžiagas. Lopšelio-darželio ugdytiniai prieš kiekvieną bandymą mokėsi kelti hipotezę, o įvykus eksperimentui, apibendrindavo jo rezultatus. Ypač vaikams patiko tapyti be teptuko, o su magneto pagalba. Ugdytiniai išbandė inžinerinį konstravimą, nes kūrė su magnetukais iš įvairių metalinių daiktų.

„FUTBOLIUKAS“ BENDRAUJA, 2022-04-26

Balandžio mėnuo prabėgo labai greitai, nes laukėme gražiausių pavasario švenčių – Velykų. Visų grupių vaikai margino 1 metro dydžio kiaušinius, kuriais papuošėme lopšelio-darželio aplinką. Smagu buvo ruoštis ir futboliuko draugiškoms rungtynėms. „Vyturėlių“, „Nykštukų“ ir „Saulės zuikučių“ grupių vaikai linksmai mankštinosi, sportavo bei žaidė futboliuką visą mėnesį.  Balandžio 26 dieną į svečius pasikvietėme Šiaulių „Futbolo akademijos“ teisėją. Jis supažindino vaikus su futbolo teisėjo profesija, pristatė jo darbe naudojamą įrangą. Vėliau mažieji patys ją išbandė. Vaikams labai patiko teisėjo skirtos užduotys bei sportiniai patarimai, kurie padėjo sėkmingai žaisti futbolo žaidimą. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti „Futboliuko“ projekto padėkomis.

Dėkojame projekto organizatoriams už prasmingą laiką drauge. Linkime inovatyvių, sportiškų minčių kitų metų projekto veiklų organizavimui bei sėkmingai vaikučių draugystei su futboliuko žaidimu.

VAIKŲ VELYKĖLIŲ ŠVENTĖ, 2022-04-25

      Balandžio 25 dieną visus vaikučius aplankė Velykėlė ir Kiškelis. Jie kvietė vaikučius dalyvauti vaikų Velykėlių šventėje „Velykų margučiai vėl džiugina mus…“. Šaunieji personažai ugdytiniams suvaidino mini spektakliuką apie pasaulio sutvėrimą. Mažieji sužinojo iš kur atsirado Žemė, vanduo, mėnulis ir žvaigždės. Vaikučiai linksmai giedojo paukštelių giesmeles, dainavo daineles apie pavasarį bei dalyvavo smagiose Atvelykio rungtyse. Drauge su logopede žaidė imitacinį žaidimą „Kaip kiškiai dažė kiaušinius“. Šventės pabaigoje dosni Velykėlė visus apdovanojo Atvelykio gardumynais ir palinkėjo mažiesiems sėkmės.

TARPTAUTINĖ MOTINOS ŽEMĖS DIENA, 2022-04-22

          Balandžio 22-oji – Tarptautinė motinos Žemės diena! Ją pradėta minėti 1970 metais. Lietuva šią dieną mini nuo 1992 metų.  Kasmet daugiau negu 190 pasaulio šalių žmonės raginami vienytis ir išreikšti rūpestį mūsų visų namais. Žemės dieną UNIFY kviečia gyventi ir mylėti taikiai, harmoningai. Lietuvos mokiniai, darželių auklėtiniai šią dieną sodina gėles, tvarko aplinką, gamina inkilėlius, kuria spektaklius, Žemei dainuoja dainas bei deklamuoja eilėraščius.

          Šiandien mūsų darželyje „Vyturėlių“ ir „Nykštukų“ grupės taip pat paminėjo Motinos Žemės dieną. Žiūrėjo filmukus apie Žemę, jos grožį. Sužinojo kaip reikia saugoti Žemę, rūšiuoti šiukšles ir jos neteršti. Vaikai sužinojo, kad jei mes mylėsim Žemę, saugosime, joje bus gera  gyventi visiems.

 

PAŽINTIS SU UGNIAGESIO PROFESIJA, 2022-04-15

Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ugdytiniai dalyvauja prevencinėje akcijoje „Būk saugus, mokiny!”. Ją iniciavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Balandžio 15 dieną pasikvietėme valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 3 komandą į savo ugdymo įstaigą. Ugniagesiai atvyko į lopšelio-darželio kiemą su darbiniu automobiliu. Į šį prevencinį renginį susirinko visa įstaigos bendruomenė. Pamainos vadas supažindino vaikučius su ugniagesių automobilio sandara bei tvarkingai išdėliotomis priemonėmis, įrankiais bei įranga. Išgirdome daug naujų terminų apie ugniagesio profesiją bei šiame darbe atliekamas labai skirtingas funkcijas. Svečiai leido vaikams išbandyti keletą darbo įrankių bei pasimatuoti šalmus, kuprines. Ugniagesiai pademonstravo šviesos ir garsinius signalus, kurie mažiesiems akcijos dalyviams labai patiko. Taip pat gaisrinės darbuotojai atsakė į vaikų klausimus bei padovanojo prevencinių leidinių.

Dėkojame Šiaulių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 3 komandos ugniagesiams už prasmingai praleistą rytmetį. Tikime, kad po šios akcijos išugdysime ne vieną šaunų ugniagesį.