Lopšelis-darželis įsteigtas 1983 m. Veikia 6 grupės:  4 ikimokyklinio ugdymo ir 1 jungtinė priešmokyklinio ugdymo grupė.
Paslaugas teikia logopedė, socialinė pedagogė, meninio ugdymo mokytoja.

TRADICIJOS

Neatsitiktinai, mūsų lopšelis-darželis pavadintas “Auksiniu rakteliu”. Tai stebuklingas raktelis, kuris atveria duris ne tik į pasakų pasaulį, bet gali atrakinti kiekvieno vaiko širdelę ir pripildyti jas gėrio, grožio ir meilės.
Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos vaikų sveikatos stiprinimui, saviraiškai, kūrybiškumo plėtrai: organizuojamos bendruomenės narių kūrybinių darbų parodos, pramogos, sporto šventės.
Lopšelyje-darželyje švenčiamos tradicinės šventės: rudenėlio šventė, teatro dienos, vaikų iš darželio išleistuvių šventė.