Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

EKSPERIMENTAS ,,VANDUO, LEDAS, VANDUO“, 2021-12-09

„Nykštukų“ grupės vaikai gruodžio 9 dieną atliko eksperimentą „Vanduo, ledas, vanduo“.

Tikslas: susipažinti su vandens būsenomis.

Uždaviniai:

– susipažinti su eksperimento medžiagomis ir eiga;

– skatinti kelti hipotezę, eksperimentuoti, diskutuoti, daryti išvadas.

Eksperimento metodai: pokalbis, tyrinėjimas, ledo veikimas vandeniu, stebėjimas.

Laukiamas rezultatas: atliekant stebėjimus, tyrinėjimus, vaikai išsiaiškina vandens savybes ir būsenas: vanduo (skystoji), ledas (kietoji).

Eksperimento eiga: vaikai tyrinėjo vandenį ir išsiaiškino jo savybes: bespalvis, bekvapis, beformis, gali būti įvairios temperatūros (šaltas, šiltas, karštas), esant minusinei temperatūrai vanduo virsta ledu, ledo forma priklauso nuo indo formos.

Atliko eksperimentą: kaip greičiau ištirpdyti ledą? Purškė ant ledo įvairios temperatūros vandenį, stebėjo, kaip keičiasi ledo forma?

Išvada – greičiausiai ledas ištirpsta veikiamas karšto vandens.