Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

EKSPERIMENTAS “VANDENS FILTRAVIMAS”, 2022-04-28

Mūsų lopšelio-darželio vaikams labai patinka STEAM veiklos. Balandžio 28 dieną “Vyturėlių” grupės ugdytinius aplankė STEAM neformaliojo ugdymo mokytoja Roberta. Ji kvietė vaikučius diskusijai apie vandens svarbą. Dirbdami komandoje mažieji sužinojo svarbią informaciją apie vandens apytakos ratą. Taip pat vaikai išsakė savo patirtį, kad vandenukas reikalingas žmonėms, augalams, gyvūnams… Mokytoja sudomino ugdytinius eksperimentu, kuris vadinasi “Vandens filtravimas”. Jie drauge aptarė reikalingas medžiagas, priemones ir išsikėlė eksperimento hipotezę. Vaikai patys gaminosi filtravimo įrangą iš panaudoto plastikinio butelio, filtravimo disko, gumelių. Nešvarų vandenį mažieji tyrinėtojai filtravo kelių medžiagų pagalba: smėlio, žemių ir anglies. Šis procesas užtruko. Vandenuko spalva kito pamažu, kol pagaliau tapo daug švaresnė bei skaidresnė nei buvo pradžioje. Ugdytiniai išsiaiškino, kad vandenį galima išfiltruoti ir tuomet atvirinus saugiai vartoti buityje. Dėkojame mokytojai Robertai už aktualios temos atskleidimą ir šaunų bendradarbiavimą.