Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. +370 41 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ STEAM VEIKLŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA “MAŽIEJI GAMTOS TYRINĖTOJAI”
Steam-parodos-viršelis-768x527
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ UGDYMO PRIEMONIŲ PARODA „SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS PER PERCEPCINIUS POJŪČIUS“
paroda

Steigėjas
sm_savivaldybe_baneris
2024-01-18_09-37-55
musu-darzelis-img
ŠMSM-1
vaiku-linija-lt-177x82
kimochi
RUDENS TAKELIU
Be-pavadinimo-300x225
SMALSIEJI INŽINIERIAI
VIRŠELIS-768x607
Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“
logotipas-1
sveika_mokykla_logotipas_RGB (2)
Screenshot 2021-11-10 at 08.58.49
Screenshot 2021-11-10 at 08.58.37
Competent_2022_5_lt_7627c

DIREKTORĖS ROMOS BUTKIENĖS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Valstybinių  ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo  nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (nauja redakcija nuo 2022-01-26), 13 punktu teikiame svarstyti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenei direktorės Romos Butkienės 2021 metų veiklos ataskaitą.

Romos_Butkienės_2022_m_veiklos_ataskaita

Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo prašome siųsti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ tarybos pirmininkei el. paštu:  liutuke84@gmail.com  iki  2023 m. sausio 30 d.

Ataskaita gali būti įvertinama labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai. Būtume dėkingi jei pateiktumėte ir savo vertinimo komentarus.