Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

DIREKTORĖS ROMOS BUTKIENĖS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Valstybinių  ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo  nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (nauja redakcija nuo 2022-01-26), 13 punktu teikiame svarstyti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenei direktorės Romos Butkienės 2021 metų veiklos ataskaitą.

Romos_Butkienės_2022_m_veiklos_ataskaita

Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo prašome siųsti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ tarybos pirmininkei el. paštu:  liutuke84@gmail.com  iki  2023 m. sausio 30 d.

Ataskaita gali būti įvertinama labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai. Būtume dėkingi jei pateiktumėte ir savo vertinimo komentarus.