Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

LD Auksinis Raktelis

1 2 3 46

DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Valstybinių  ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo  nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (nauja redakcija nuo 2021-01-12), 13 punktu teikiame svarstyti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenei direktorės Romos Butkienės 2020 metų veiklos ataskaitą.

DIREKTORĖS ROMOS BUTKIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo prašome siųsti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ tarybos pirmininkei el. paštu:  liutuke84@gmail.com  iki  2021 m. sausio 28 d. Ataskaita gali būti įvertinama labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai. Būtume dėkingi jei pateiktumėte ir savo vertinimo komentarus.

 

VAIKŲ STEAM PRAMOGOS BEI TYRINĖJIMAI ŽIEMOS LAIKOTARPIU, 2021-01-15

Atkeliavusi žiemužė visus kviečia į lauką siausti, pramogauti, šėlti. Lopšelio-darželio “Auksinis raktelis” ugdytiniai visą savaitę tyrinėjo sniego bei ledo savybes. Atlikę bandymus, eksperimentus, stebėjimus vaikai mokėsi daryti išvadas bei apibendrinimus. Mažieji tyrinėtojai išbandė daugelį veiklų: piešė, rašė ant sniego paklotės, kasė sniego urvus, statė pilis, spalvino sniegą, matavo sniego kalnelių gylį ir aukštį, lipdė besmegenius. Sukaupta daug vertingos gamtos tyrinėtojų patirties bei patirta daug žiemiškų emocijų. Dėkojame auklėtojoms, auklėtojų padėjėjoms ir vaikams už puikias idėjas STEAM veikloms.

PILIETINĖ AKCIJA “ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA”, 2021-01-13

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių  Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Jau 30 kartą minime sausio 13 dieną, kurios metu ugdytinius supažindiname su istoriniais įvykiais, mokome mažas širdeles atjautos ir pilietiškumo.

Šią dieną lopšelio-darželio “Auksinis raktelis” vaikučiai dalyvavo pilietinėje akcijoje “Atmintis gyva, nes liudija”. Drauge su auklėtojomis ugdytiniai uždegė atminimo žvakeles įstaigos languose ir kalbėjosi apie šio rytmečio prasmę. Dienos eigoje vaikai nuveikė daug prasmingų darbų, kurie primins sausio 13 minėjimą.

TARPTAUTINĖ ŽODŽIO „AČIŪ“ DIENA, 2020-01-11

Sausio 11 dieną yra  švenčiama Tarptautinė žodžio „Ačiū“ diena. Juk dėkingumas – vienas nuostabiausių ir tauriausių jausmų, įkvepiančių augti, kurti ir gausinti tai, už ką dėkojama. Kiekvienas iš mūsų turime už ką padėkoti.

Mūsų lopšelio-darželio dviejų grupių vaikučiai, taip pat paminėjo šią dieną. „Saulės zuikučių“ ir „Nykštukų“ grupės ugdytiniai su socialine pedagoge Lina ir auklėtojomis kalbėjosi apie šio žodžio svarbą ir reikšmę. Išsiaiškino, kam mes turime dėkoti šiuo sunkių išbandymų metu. Vaikai sužinojo, kad dėkoti reikia ne tik savo artimiesiems, tėveliams, draugams.  Sakyti ačiū galima ir reikia – medikams, policininkams, paštininkams, pardavėjoms, auklėtojoms, mokytojoms ir kitiems žmonėms, kurie dirba šiuo sunkmečiu. „Saulės zuikučiai“ klausėsi „Kakės Makės“  gražią dainelę apie šį stebuklingą žodį „Ačiū“, o „Nykštukų“ grupės vaikai nuspalvino piešinukus su įvairių profesijų atstovais.

IŠMANIŲJŲ GRINDŲ PRISTATYMAS, 2020-12-17

Kalėdos yra slapčiausių norų išsipildymo metas. Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ nusipirko išmaniųjų  grindų įrenginį „EVOFLOOR“. Dėkojame visiems, skyrusiems savo pajamų mokesčio dalį šiam įrenginiui įsigyti.

Vaikučiai ir grupių auklėtojos jau susipažino ir išbandė pirmuosius žaidimus. Tikime, kad ši interaktyvi veikla padės vaikams tobulinti pažintinius gebėjimus bei suteiks džiugių emocijų.

DARŽELIS PUOŠIASI ŽIEMOS ŠVENTĖMS, 2020-12-14

Lopšelyje-darželyje “Auksinis raktelis” puošiamos vidaus ir lauko aplinkos žiemos akcentais. Išradingos auklėtojos, vaikučiai ir auklėtojų padėjėjos dabina eglutes grupėse. “Kūlverstuko” grupės tėveliai padovanojo pačią gražiausią žaliaskarę, kurią pastatėme įstaigos kieme. Visiems smagu, kai anksti ryte vaikučius ir tėvelius pasitinka, įvairiomis švieselėmis mirganti Kalėdinė eglutė.

1 2 3 46