Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS

Biudžetinė įstaiga Šiaulių lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, į. k. 190529538, esantis adresu: Radviliškio g. 86, Šiauliai, 2022-07-04 skelbia atranką laisvai ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybei užimti nuo 2022-09-01.

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių lopšelis – darželis ,,Auksinis raktelis“

Pareigybės pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo krūvis: 0.6 etato darbo krūvis.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis ikimokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus vardu);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • dokumentus patvirtinančius darbo stažą (jei jis yra);
  • gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką.
  • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentas turi būti nepriekaištingos reputacijos kaip numatyta  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2 punkte ir 51 straipsnio 1 punkte.

 Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus galima pateikti el. paštu: auksinis.raktelis@splius.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2022 m. liepos 29 dienos 16.45 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Šiaulių lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ direktorė Roma Butkienė, tel. 8 677 723 50.

SKELBIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI