Radviliškio g. 86, LT-76369 Šiauliai              Tel./faks. (8 41) 54 30 14              El. p. auksinis.raktelis@splius.lt

DIREKTORIAUS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Valstybinių  ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo  nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (nauja redakcija nuo 2021-01-12), 13 punktu teikiame svarstyti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenei direktorės Romos Butkienės 2021 metų veiklos ataskaitą.

DIREKTORĖS ROMOS BUTKIENĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo prašome siųsti lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ tarybos pirmininkei el. paštu:  liutuke84@gmail.com  iki  2022 m. sausio 28 d.

Ataskaita gali būti įvertinama labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai. Būtume dėkingi jei pateiktumėte ir savo vertinimo komentarus.

NAUJI METAI – NAUJI IŠŠŪKIAI! „FUTBOLIUKO“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS, 2022-01-26

         Mūsų įstaigos vaikai sėkmingai įsitraukė į „Futboliuko“ projektą ir noriai laukia naujų užduočių bei iššūkių. Sausio mėnesį mažieji futbolininkai mokėsi laisvai varytis kamuolį ir po gauto garsinio signalo, jį sustabdyti užkeliant koją ant kamuolio. Sekėsi visai neblogai. Vaikai išmoko greičiau reaguoti ir atsakingiau atlikti užduotis.

      „Auksinio raktelio“ ugdytiniams labai patiko išbandyti futboliuko užduotį su 2 spalvų popieriaus lapais.  Kiekvieną kartą vaikai turėjo stabdyti kamuolį ant skirtingų spalvų lapų. Teko pamiklinti kojeles bei pasukti galveles. Sausio mėnesį taip pat darbavomės ir linksmose pratybų knygelėse, įtvirtinome futbolo žaidimui reikalingos įrangos pavadinimus.

       Grupėse bei namuose vaikučiai atliko kūrybinius darbus futbolo tematika. Nustebino tėvelių bei vaikučių išradingumas. Vaikai sukūrė, pagamino, sukonstravo: futbolo kamuolių, apdovanojimo medalių ir taurių, futbolo aikščių ir vartų maketų. Šiuose maketuose rungtyniavo mažučiai futbolininkai. Dėkojame šauniems, išradingiems, vikriems projekto „Futboliukas“ dalyviams, kurie veikdami komandoje, sėkmingai atliko sausio mėnesio užduotis.

„ZOOFANŲ KLUBAS”. AR GYVŪNAI MOKA DŽIAUGTIS ŽIEMA? 2022-01-26

      Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ darniai bendradarbiauja su Jaunųjų gamtininkų centru. Mūsų įstaigoje vedamas būrelis „Zoofanų klubas“. Būreliui vadovauja Jūratė Plungienė. Ji geba organizuoti patyrimines veiklas ir perduoti vaikams vertingiausias žinias, patirtį apie gamtoje slypinčias paslaptis. Vadovė veiklų temas derina su grupių auklėtojomis ir vaikais, visada prisideda prie laisvojo žaidimo penktadienių organizavimo. Daug dėmesio skiria STEAM veiklų integravimui, hipotezių kėlimui bei jų sistemingam išaiškinimui.

        Šios savaitės būrelio veikla prasidėjo nuo diskusijos: ar gyvūnai taip pat džiaugiasi žiema, kaip ir vaikai? Žiūrėjome mokytojos Jūratės parengtą medžiagą apie tai, kaip gyvūnai, paukščiai moka džiaugtis sniegu. Sužinojome, jog gyvūnai tai daro panašiai kaip vaikučiai. Kadangi dėl oro sąlygų negalėjome išeiti į lauką, tad sniego parsinešėme į grupę… Grupė pavirto į tikrą sniego laboratoriją! Vaikai drauge su auklėtoja Irina apžiūrėjo į grupę atneštą sniegą, jį čiupinėjo, uostė… Bandė jį lipdyti, dažyti, kurti sniego žmogeliukus. Kad rankytės nesušaltų – vaikai užsimovė pirštines. Po kurio laiko ugdytiniai pastebėjo, kad sniegas keičia savo struktūrą, tirpsta ir pavirsta į vandenį… spalvotą vandenį. Veikla suteikė vaikams daug džiaugsmo bei vertingų gamtos stebėjimo, STEAM tyrinėjimo žinių!

 

PILIETINĖ AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“, 2022-01-13

Sausio 13 dieną lopšelio-darželio „Auksinis raktelis” vaikučiai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija”. Drauge su auklėtojomis, auklėtojų padėjėjomis ugdytiniai uždegė atminimo žvakeles įstaigos languose, susikaupę klausėsi ir smalsavo, kas gi nutiko šią svarbią Lietuvai dieną. Mažieji ruošėsi sausio 13-osios dienos minėjimui kartu su savanoriais iš Zoknių Progimnazijos. Mūsų lopšelyje-darželyje lankėsi 6-7 klasių mokiniai, kurie dalinosi žiniomis apie sausio 13-osios istorinius įvykius. Savanoriai padėjo vaikams išsikirpti neužmirštuolių žiedų, sukūrė keletą kolektyvinių darbų atmintinai dienai paminėti.

EKSPERIMENTAS „ŠOKANČIOS RAZINOS“, 2021-12-22

„Nykštukų“ grupės vaikai drauge su Auklėtoja Regina krėtė STEAM išdaigas ir atliko eksperimentą „Šokančios razinos“. Vaikai diskutuodami išsikėlė hipotezę ir kantriai laukė ar ji pasitvirtins.

Ugdytiniai lėtai atsuko mineralinio vandens butelį ir vandenį lėtai supylė į du indus. Į vieną stiklainį metė razinas, į kitą – ryžius. Stebėjo, kas vyksta? – razinos ir ryžiai pradėjo „šokti“, tai kilo aukštyn, tai leidosi žemyn.

Rezultatas: eksperimentuodami, vaikai išsiaiškina, kad razinos ir ryžiai yra sunkesni už vandenį ir nuskęsta. Vandenyje anglies dioksidas virsta angliarūgšte, kurios burbuliukai aplimpa razinas ir ryžius, kurie iškelia juos aukštyn. Paviršiuje burbuliukai, sąveikaudami su oru, sprogsta, tuomet razinos ir ryžiai vėl nusileidžia žemyn.

SPORTO RENGINYS „AŠ VIKRUS KAIP KAMUOLIUKAS”, 2021-12-21

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ bendradarbiauja su Lietuvos Teniso sąjunga ir įgyvendina šios sporto šakos projekto veiklas. Kūno kultūros mokytojas Lukas Juškevičius gruodžio 21 dieną pravedė Kalėdinį teniso renginį „Aš vikrus kaip kamuoliukas”. Šiandien vyko šventinis teniso renginys, tad mažieji pasipuošė Kalėdiniais akcentais. Vaikai jau žino, kad būtina gerai apšilti ir nusiteikti smagiam teniso nuotykiui.  Ugdytiniai prisiminė ir žinomiausių Lietuvos ir Europos teniso žaidėjų vardus ir pavardes, aptarė jų laimėjimus. Mažieji šauniai varžėsi rungtyse su teniso kamuoliukais ir džiaugėsi savo bei draugų laimėjimais. Dėkojame šio projekto organizatoriams už galimybę žaisti tenisą, stiprinti vaikų fizines ir psichines galias.

 

KALĖDINIAI RYTMEČIAI GRUPĖSE, 2021-12-20

 

Jau ore tvyro artėjančių žiemos švenčių kvapas. Mūsų ugdymo įstaigoje Kalėdiniai rytmečiai įvyko gruodžio 15-20 dienomis. Šventės organizuotos be kviestinių svečių, tėvelių,  bet jaukiai, šiltai ir prasmingai. Mažieji puošėsi karnavaliniais kostiumais, linksmai pramogavo ir šėlo su grupės draugais bei auklėtojomis. Kokia gi šventė be Kalėdų senelio? Jis aplankė mažuosius bičiulius, nes sulaukė daug jų laiškučių. Vieniems mojavo tik pro langelį, pas kitus užsuko drauge pasilinksminti. Nepamiršo nei vienos grupės aplankyti ir atnešti dovanėlių. Vaikai atsidėkodami Seneliui linkėjo gražių artėjančių švenčių ir sveikatos.

RYTMETIS „PINAM ADVENTO VAINIKĄ“, 2021-12-18

Adventas – susikaupimo ir susitaikymo metas. Norisi dalintis šiluma ir laukti kažko gero, stebuklingo bei širdžiai mielo.

Gruodžio 15 dieną Nykštukams nepaprasta diena – piname Advento vainiką. Tai nauja, įdomi vaikams, patirtis. Nykštukai susipažino su vainiko simbolika, draugiškai bendravo tarpusavyje, vaišinosi kūčiukais ir spanguolių kisieliumi.

„Nykštukų“ grupės vaikai ir pedagogės visiems linki ramaus Kalėdų laukimo!

1 2 3 60