I ketvirtis

paiskinamasis rastasAuksinis raktelis

20 -4 Fin sumos

3VSAFASpp

2VSAFASpp

 

II ketvirtis

paiskinamasis rastasAuksinis raktelis

soc.rūpNr2

SLNr2

SBNr2

PUir IKI Nr2

PU

NM Nr2

Forma Nr2

3VSAFASpp

2VSAFASpp

 

2VSAFASpp3

3VSAFASpp

20 -4 Fin sumos.xlsII

Forma Nr2 153

Forma Nr2 NM

Forma Nr2 PL

Forma Nr2B

Forma Nr2IU

Forma Nr2BENDRA VISU

Forma Nr2PU

Forma Nr230P

III Ketvirtis

paiskinamasis rastasAuksinis raktelis

2VSAFASpp

3VSAFASpp 20 -4

Fin sumos.xlsII Forma Nr2 B

Forma Nr2 PU

Forma Nr2 PU

Forma Nr2

SL Forma Nr2BENDRAS

Forma Nr2IU

Forma Nr230

Forma Nr2 153

Forma Nr2 B

Metinis balansas.

Paaiškinamasis raštas  2014 m,

BFP-153

Biudžetas

FORMA BENDRA

Forma Nr2 30-4

Forma Nr2 PU

Forma Nr2

Forma Nr2 IU

Forma Nr2S-4

Forma Nr2SOC.RŪP (2)

Finansavimo sumos 2014-12

Finansinės būklės ataskaita 2014 m.

Pinigų srautų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-12-31